Tamborek Sewtech SEF150

Zastosowanie: Brother NV800E NV2600 V3 V5 V7

191.00 

Model: SEF150

Pole haftu: 150 x 150 mm

Zastosowanie: Brother NV800E NV2600 V3 V5 V7

Kategoria: