Tamborek Sewtech EF81

Zastosowanie: NV800E, NV2600, NV2200 Laura Ashley, NV1500, V3, V5, V7

163.90 

Model: EF81

Pole haftu: 160 x 260 mm

Zastosowanie:  NV800E, NV2600, NV2200 Laura Ashley, NV1500, V3, V5, V7

Kategoria: