Tamborek Sewtech EF76

Zastosowanie: V3, V5, V7

202.40 

Model: EF76

Pole haftu: 180 x 300 mm

Zastosowanie: V3, V5, V7

Kategoria: