Tamborek Sewtech magnetyczny do Brother NV 4″ x 4″

Zastosowanie: Brother NV800 i V3

187.00 

Model: SA438M

Pole haftu: 4″ x 4″

Zastosowanie: Brother NV800 i V3