Tamborek Sewtech EF73

Zastosowanie:  NV800E, NV2600, NV2200, NV1500, V3, V5, V7,

93.00 

Model: EF73

Pole haftu: 20 x 60 mm

Zastosowanie:  NV800E, NV2600, NV2200, NV1500, V3, V5, V7,

Kategoria: