Tamborek Sewtech EF75

Zastosowanie: NV800E, NV2600, NV2200LA, NV1500, V3, V5, V7.

119.90 

Model EF75.

Pole haftu: 130 x 180 mm.

Zastosowanie:  NV800E, NV2600, NV2200LA, NV1500, V3, V5, V7.

Kategoria: