Tamborek Sewtech EF92

Zastosowanie: Brother  V3 (koniecznie zainstalowany dodatek UGKV1) i Brother V3LE

244.20 

Model: EF92

Pole haftu: 200 x 300 mm

Zastosowanie: Brother  V3 (koniecznie zainstalowany dodatek UGKV1) i Brother V3LE

Kategoria: